Houtverwarming

Een alternatief voor een gas gestookte CV ketel is een houtgestookte CV ketel, waarmee je zeer energiezuinig en onafhankelijk van een gasleverancier met houtpellets een woning of bedrijfspand kan verwarmen.

Verwarmen met houtpellets betekent: verwarmen met een milieuvriendelijke energiebron. Hout is een hernieuwbare grondstof en de verbranding ervan is Co2-neutraal. Een interessant alternatief met het oog op de stijgende energieprijzen van stookolie en gas. Deze installaties hebben rendementen hoger dan 90% en van handmatig bijvullen of grote houtvoorraden is nauwelijks nog sprake.

Het biologische alternatief

Biomassa kan op lange termijn een beslissende rol spelen voor de energiezekerheid in Europa. Het potentieel van een duurzame land- en bosbouw is op dit moment nog lang niet uitgeput. In Europa staan er miljoenen hectaren land ter beschikking voor de teelt van gewassen voor energieproductie, zonder dat hiervoor land moet worden ingepalmd dat nodig is voor de voedselproductie.

Schoon en voordelig

Bij de verbranding van houtpellets wordt precies zoveel koolstofdioxide (Co2) vrijgegeven als een boom tijdens zijn leven via fotosynthese heeft om gezet in zuurstof. Daarom is een pellet ketel Co2-neutraal. Daarboven komt de berekenbare prijs: omdat dit gaat om een hernieuwbare grondstof worden op middellange en lange termijn geen extreme prijsschommelingen verwacht.

Toepassingen

Zeker bij het vernieuwen van CV ketels van bedrijfspanden is dit een zeer goed alternatief met grote besparingen, een snelle terug verdientijd i.v.m. de investeringaftrek en een duurzame investering in de toekomst.

Merken:

Laat u adviseren door Van Dijk Installaties op het gebied van houtverwarming.