De warmtewet is een onderdeel van het EED (Energy Efficiency Directive) en ter bescherming van buitensporige energiekosten voor een eindgebruiker. Per 1 januari 2014 zal deze wet in werking treden.

De wet is van toepassing op alle partijen die collectieve warmte, warmwater of koeling leveren aan eindgebruikers.

De prijs van energie aan een afnemer is aan een maximum gebonden. Er dient individueel te worden gemeten met een absoluut meter per woning en elektronisch per radiator. Bij inefficiënte installaties kunnen de (werkelijke) kosten maar deels doorberekend worden aan de gebruikers. Het surplus (zoals transportkosten e.d.) kunnen niet apart doorberekend worden als de maximum kosten voor de GJ bereikt zijn en komen dus voor rekening van de eigenaar van de installatie.

Samen met andere deskundige partijen kan Van Dijk Installaties BV de woningbouwcorporatie, de VvE of andere verhuurders volledig adviseren en ontzorgen middels diverse totaaloplossingen.