Belangrijke mededeling coronavirus

Geachte relatie,

Ondertussen is het Coronavirus een pandemie geworden. We hebben ons tot op heden gehouden aan de voorschriften van het RIVM. Echter ter bescherming van onze medewerkers zijn we genoodzaakt deze maatregelen fors op te schalen. Zonder onze medewerkers kunnen wij tenslotte niet de gewenste kwaliteit bieden. In het kader van een goede samenwerking tussen Van Dijk Installaties en haar relaties informeren wij u over de extra genomen essentiële maatregelen in verband met het Coronavirus.

Op ons kantoor in Dordrecht

  • Hanteren we de hygiëneregels als regelmatig handen wassen en hoesten in de elleboog;
  • Houden we alle werkplekken extra schoon en hygiënisch;
  • Vergaderen we niet of nauwelijks en houdt iedereen ruim voldoende afstand;
  • Houden we geen collectieve pauzes en haalt iedereen zijn eigen koffie;
  • Ontvangen we alleen noodzakelijk bezoek;
  • Blijft iedereen met gezondheidsklachten thuis.
  • Bovenstaande is een greep uit alle maatregelen.

Gezondheid en veiligheid boven alles

Onze monteurs die op externe locaties werken hebben de opdracht direct contact te vermijden en een afstand van 2 meter in acht te nemen ten opzichte van andere personen. De monteurs zullen zich voorstellen maar er worden geen handen geschut bij binnenkomst. Voor het betreden van de woning of het pand mag er gevraagd worden of er iemand aanwezig is die recent in een risicogebied is geweest of last heeft van verkoudheid, hoesten en/of kortademigheid. Als minstens één van deze vragen positief wordt beantwoord kunnen de geplande werkzaamheden tot onze spijt niet kunnen doorgaan.

Uw bijdrage

Wij vragen u zorg te dragen voor een schone en veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Belangrijkste voorwaarde is dat zij op minimaal 2 meter afstand van anderen kunnen werken. Verder stellen wij het op prijs dat u onze medewerkers een schone sanitaire- en/of pauzegelegenheid geeft zodat zij aan de voorgeschreven hygiënevoorschriften kunnen voldoen. Onze mensen is gevraagd melding te doen indien dit niet het geval is zodat wij in overleg met u voor verbetering kunnen zorgen of anders moeten besluiten.

Werkzaamheden die geen doorgang vinden

Wij begrijpen dat op uw locaties in sommige gevallen het besmettingsgevaar dusdanig groot is dat het wenselijk is extra bewegingen in specifieke omgevingen tot het minimum te beperken. Wij verzoeken u, indien dit op uw locatie het geval is, ons daarover te informeren. Wij kunnen dan de gemaakte afspraak annuleren en op een later tijdstip opnieuw plannen. Wat de invloed zal zijn op de uitvoer van het reguliere onderhoud kunnen wij op dit moment nog niet overzien. Wij houden u daarover op een later tijdstip op de hoogte.

Wij vertrouwen erop u hiermee op een correcte wijze en zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via de mail of via ons algemene telefoonnummer: 085-4859696.

Met vriendelijke groet,

Directie Van Dijk Installaties B.V.

Terug naar home